Svenska Högarna

Vi har under den senaste tiden genomfört ett intressant projekt åt Lennart Björklund Bygg AB ute på Svenska Högarna, fyren ute på ön ska blästras samt målas och vi har monterat en ställning med tillhörande väderskydd.

image1 image2 image3 image5 image6