Södertörns Högskola

Idag startade vi upp ett nytt projekt på Södertörns Högskola.

Denna gång tillsammans med Sidskogen Bygg & Anläggning AB. Detta är det första projektet vi genomför tillsammans och vi tackar ödmjukast för förtroendet och ser fram emot ett långt och givande samarbete.

Vårt åtagande innefattar ställning och väderskydd.