Uppsala Stadshus

Vi har av PEAB fått i uppdrag att hjälpa till med ställningarna på Uppsala Stadshus.

Ett flerårsprojekt som för tillfället innefattar hängda ställningar i takfotshöjd, hissbryggor samt mindre ställningar ut- och invändigt.

Att vi börjar rita upp våra projekt i CAD har varit till stor hjälp på detta projekt och utkragningarna har gjorts helt med systemställning.

Uppsala 1

Uppsala 2

Uppsala 3