Spännvid modell längre

Vi är på Fisksätraskolan och hjälper Serneke med ett väderskydd som förmodligen har Stockholms för närvarande längsta spännvidd, hela 46 meter.

Här har ni en film som ger en bra inblick i både montage och slutprodukt.

FISKSÄTRASKOLAN – THE MOVIE