Södertälje Hamn

Med sina 36 meter är de inte det högsta vi byggt men bropelarna som vi hjälper Dipart Entreprenad AB med är ändock ståtliga!

Södertälje