Balingsnäs Förskola

Cobab Sverige AB har fått i uppdrag att uppföra Balingsnäs Förskola i Huddinge.

Förskolan kommer rymma 8 avdelningar i två plan och vår insats är fasadställning samt intagsbryggor.

Balingsnäs