STIB auktoriserade även 2022

För sjätte året i rad är vi en STIB-auktoriserad leverantör, i år med toppbetyg av nämnden som i sitt utlåtande skrev
- Vidare vill nämnden meddela Er att de revisioner som granskats visar att ni är ett föredöme inom branschen
Värmande ord och en stämpel på att vi är på rätt väg, stort tack till STIB för ett som vanligt gott samarbete.
Kan vara en bild av inomhus