Brf Rosendals Trädgård – PEAB

PEAB ska åt OBOS AB bygga 94 bostadsrätter i stadsdelen Rosendal, Uppsala.

En större hissbrygga samt murarställning och väderskydd blir vår insats på detta projekt.

Brf. Rosendal

De nya lägenheterna kommer att uppföras från ett till fyra rum och kök, med en gemensam takterrass.

Byggnaden har stort fokus på hållbarhet med solceller på en del av takytorna.