Bredden – FSG Entreprenad AB

Vår samarbetspartner FSG Entreprenad AB rustar upp delar av Breddens företagspark och köpcentrum. Vi hjälper till med ställning och väderskydd.

Ytterligare ett projekt där våra ritningar i CAD varit till hjälp i uppstartsfasen.

Bredden