Urverket – Zengun AB

Öppningsbara väderskydd är något vi idag jobbar frekvent med och som är ett mycket bra komplement till det fasta tak som även dom är till stor nytta vid vissa projekt.
Just här ser ni bilder från Urverket där vi hjälper Zengun AB med diverse ställningar och just ett öppningsbart väderskydd.
Urverket 2
Urverket 3 Urverket 1