Chopin Huddinge Sjukhus

BESTÄLLARE
Skanska

BESTÄLLARENS UPPDRAG
Nyproduktion av sjukhusbyggnad på ca 29 000 kvm

VÅRT UPPDRAG
Intagsbryggor
Fasadställningar
Väderskydd
Stort antal invändiga service-ställningar