Globen Stockholm

BESTÄLLARE
Kuggholmen AB

BESTÄLLARENS UPPDRAG
Uppförande av ny teknikbrygga

VÅRT UPPDRAG
Hängda ställningar med förhöjd lastklass