Globen Stockholm

  • Uppförande av ny teknikbrygga.
  • Hängställningar med hög lastklass monterat i Globen i samarbete med Xervon AB.