Kungsbron Stockholm

BESTÄLLARE
NCC

BESTÄLLARENS UPPDRAG
Nyproduktion av kontorsfastighet

VÅRT UPPDRAG
Väderskydd (rullbart)
Intagsbryggor
Fasadställningar (delsvist lyft på plats p.g.a. närheten till tågräls)
Hissbryggor