Kungsbron Stockholm

  • Nyproduktion.
  • Väderskydd, intagsbryggor, fasadställning samt hissbryggor monterat i samarbete med Ramirent AB, fasadställning delvis lyft på plats med kran på grund av närheten till tågräls.