Kv. Lådkameran Bandhagen

  • Total renovering av fastigheten.
  • Fasadställning, väderskydd, diverse mindre montage invändigt samt intagsbryggor.