Kv. Lådkameran Bandhagen

BESTÄLLARE
Skanska

BESTÄLLARENS UPPDRAG
Totalrenovering av fastigheten

VÅRT UPPDRAG
Fasadställning
Väderskydd
Intagsbryggor
Mindre services-ställningar invändigt