Kv. Skålen Stockholm

BESTÄLLARE
Skanska

BESTÄLLARENS UPPDRAG
Totalrenovering av innergården, inklusive nytt bjälklag ner mot parkeringsgarage

VÅRT UPPDRAG
Stämpställning
Fyra större väderskydd hängda i fasadkonsoler
Landgångar för boende