Kv. Skålen Stockholm

  • Total renovering av innergård, inklusive nytt bjälklag ner mot parkeringsgarage.
  • Stämpställning i källaren samt totalt fyra väderskydd monterade i princip helt hängda med konsoler.