Linnégatan Östermalm

BESTÄLLARE
Centrumbyggen AB

BESTÄLLARENS UPPDRAG
Tillbyggnation av takvåning

VÅRT UPPDRAG
Fasadställning med takbomlag
Hissbrygga
Väderskydd

LÄNK TILL FILM
Linnégatan