Midsommarvägen Hägersten

BESTÄLLARE
CC Plåt AB

BESTÄLLARENS UPPDRAG
Byte av tak

VÅRT UPPDRAG
Ställning med takbomlag (delvist hängd)