Norrviken Sollentuna

  • Total renovering av K-märkt fastighet.
  • Fasadställning med takfotsbomlag samt väderskydd.