Optimusvägen Upplands Väsby

BESTÄLLARE
PEAB

BESTÄLLARENS UPPDRAG
Nyproduktion av bostadsfastighet

VÅRT UPPDRAG
Väderskydd (monterad med 54 m spännvidd)