Ringvägen 151 Stockholm

  • Ombyggnation av råvind till vindsvåning.
  • Hissbrygga, hängställning samt fasadställning.