Skansen Stockholm

  • Nyproduktion av Lillskansen, totalt fyra huskroppar.
  • Väderskydd, fasadställningar, intagsbryggor, trapptorn samt fristående flak.