Skansen Stockholm

BESTÄLLARE
Skanska

BESTÄLLARENS UPPDRAG
Nyproduktion av Lill-Skansen

VÅRT UPPDRAG
Väderskydd
Arbetsplattform
Fasadställning
Intagsbryggor