Södermalmsskolan Stockholm

BESTÄLLARE
Skanska

BESTÄLLARENS UPPDRAG
Byte av befintligt glastak

VÅRT UPPDRAG
Arbetsplattform monterad dammtätad, ljudisolerad samt brandsäker
Hissbrygga
Väderskydd