Stråkvägen Solna

  • Renovering efter brand.
  • Montage av väderskydd med tillhörande fasadställning.