Stråkvägen Solna

BESTÄLLARE
CH Bygg AB

BESTÄLLARENS UPPDRAG
Totalrenovering av fastigheten efter brand

VÅRT UPPDRAG
Fasadställning
Väderskydd