Strandvägen Stockholm

  • Renovering efter brand.
  • Montage av väderskydd samt trapptorn.